สวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาเล่นเรื่องสัตว์ที่คู่บ้านคู่เมืองของเรามาช้านาน ช้าง เป็น สัตว์ ที่มีความผูกพันระหว่างคนเป็นอย่างมาก และยังช่วยให้บ้านมีความเป็นแผ่นดินไทยถึงทุกวันนี้

 ช้าง เป็นสัตว์ ที่มีความผูกพันกับคนมาช้านาน โดยช้างได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้ในปัจจุบันจะนำช้างมาเป็นสัตว์ที่หากินตามท้องถนนแต่ท่านรู้หรือไหมว่า เมื่อก่อนเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก  และช้างยังมีส่วนสำคัญที่เกี่ยวข้องสถาบันสำคัญของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยวันนี้แอดมาเล่า ช้างมีความสำคัญอย่างไรให้ฟังกันโดยขอแยกตามหัวข้อต่าง ๆ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

ช้าง

ชาติ ในอดีตช้างยังเป็นผู้ที่ปกป้องเอกราชของชาติไทยไว้ ซึ่งมีหลักฐานที่สามารถเชื่อถือได้เพราะได้มีการบันทึกว่าช้างเข้ามา มีส่วนในการปกป้องเอกราชและความเป็นชาติให้แก่ชาวไทยหลายยุคหลายสมัย

โดยเฉพาะในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงได้ทำยุทธหัตถีกับพม่าโดยใช้ช้างเป็นสัตว์คู่ในการทำสงครามยุทธหัตถี ที่สามารถเอาชนะค่าศึกได้ และทรงประกาศเอกราชและความเป็นชาติไทยได้สำเร็จ และสมเด็จพระนเรศวรนับว่าเป็นช้างไทยที่ได้รับเกียรติอันสูงสุด โดยได้รับพระราชทานยศให้เป็นถึง “เจ้าพระยาปราบหงสาวดี” โดยในปัจจุบันได้ทำทั้ง ภาพยนตร์ และการ์ตูน เพื่อให้คนไทยได้สำนึกชองการมีชาติทุกวันนี้

ศาสนา ในด้ายของศาสนา ช้างได้เป็นหนึ่งภาคของการก่อนที่จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นสัญญาลักษณืที่เกี่ยวข้อง สุกในการที่จะกล่าวว่าช้างมีความสำคัญกับศาสนา คือภาพวาดพระพุทธเจ้าประวัติปางป่าเลไลย์ ได้มีช้างมาถวาบอ้อยหนึ่งคู่ให้กับพระพุทธเจ้า

ช้าง

พระมหากษัตริย์ ช้างเป็นสัตว์ที่คู่กับพระมหากษัตริย์มาเป็นเวลานาน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 ประเทศไทยเคยใช้ รูปช้างเป็นธงชาติมาก่อน โดยช้างที่ได้เป็นแบบให้ธงชาติจะเป็นช้างเผือก และได้รับสิ่งที่เชื่อติอ ๆ กันมาว่า ช้างเป็นสัตว์ที่คู่บารมีกับพระมหากษัตริย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ช้างยังเป็นสัตวที่สามารถสร้างความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ ในสมัยรัชกาลที่ 5พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่  เสด็จประพาสสิงคโปร์ และเบตาเวีย (จาการ์ตา) ประเทศอินโดนีเซีย ได้พระราชทานช้างสำริดให้แก่ทั้ง 2 ประเทศนี้ เพื่อเจริญสัมพันธไมตรี

และในปัจจุบันช้างยังเข้าร่วมพระราชพิธีสำคัญต่าง ๆ  พระราชพิธีฉัตรมงคล พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา จะมีการนำช้างมาแต่งเครื่องคชาภรณ์เพื่อประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ ที่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Credit ฝากขั้นต่ำ 100