ปัญหาพฤติกรรมของสุนัข ปัญหาพฤติกรรมสุนัขมักถูกเข้าใจผิดหรือถูกจัดการแบบผิดวิธีเพราะว่ายังใหม่ต่อการเป็นเจ้าของสุนัข หากกำลังพิจารณาที่จะเลี้ยงสุนัขหรือเพียงแค่ต้องการช่วยสุนัขของคุณ การทำความเข้าใจปัญหาพฤติกรรมสุนัขที่พบบ่อยที่สุดคือขั้นตอนแรกในการแก้ไขและป้องกัน โดยการฝึกอบรมมันจะช่วยป้องกันควบคุมปัญหาเหล่านี้ได้ดีขึ้น

ปัญหาพฤติกรรมของสุนัข

ปัญหาพฤติกรรมของสุนัข

1.การเห่า สุนัขส่วนใหญ่เปล่งเสียงไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง พวกเขาอาจเห่าหอนหอนและอื่น ๆ การเห่ามากเกินไปถือเป็นปัญหาด้านพฤติกรรม ก่อนที่คุณจะสามารถแก้ไขเสียงเห่ามากเกินไป ให้หาสาเหตุที่สุนัขของคุณส่งเสียงเป็นอันดับแรกว่าเกิดจากสิ่งไหนและแก้ที่ต้นเหตุและอย่าให้ความสนใจมันากเกินไปเพราะบางทีการเห่าคือการเรียกร้องความสนใจ

ปัญหาพฤติกรรมของสุนัข

2.การเคี้ยวการเคี้ยวเป็นการกระทำตามธรรมชาติสำหรับสุนัขทุกตัว อันที่จริง การเคี้ยวเป็นกิจกรรมที่สำคัญสำหรับสุนัขส่วนใหญ่ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีการกัดสิ่งของ อย่างไรก็ตาม การเคี้ยวมากเกินไปอาจกลายเป็นปัญหาด้านพฤติกรรมได้อย่างรวดเร็ว ส่งเสริมให้สุนัขของคุณเคี้ยวสิ่งที่ถูกต้องโดยจัดหาของเล่นเคี้ยวที่เหมาะสมมากมาย เก็บสิ่งของส่วนตัวให้ห่างจากสุนัขของคุณ เมื่อคุณไม่อยู่บ้าน ให้ขังสุนัขไว้ในกรงหรืออยู่ในบริเวณที่ปลอดภัย

ปัญหาพฤติกรรมของสุนัข

3.ความวิตกกังวลการแยกจากกัน ความวิตกกังวลในการแยกตัวเป็นปัญหาพฤติกรรมที่กล่าวถึงบ่อยที่สุด การแสดงอาการรวมถึงการเปล่งเสียง การเคี้ยว การถ่ายปัสสาวะและการถ่ายอุจจาระที่ไม่เหมาะสม และการทำลายรูปแบบอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อสุนัขถูกแยกออกจากเจ้าของ 2การกระทำทั้งหมดเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยการฝึกอบรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการออกกำลังกายโดยเฉพาะ

ปัญหาพฤติกรรมของสุนัข

4.การวิ่งไล่ ความปรารถนาของสุนัขที่จะไล่ตามสิ่งของที่เคลื่อนไหวเป็นเพียงการแสด สัญชาตญาณของนักล่า สุนัขจำนวนมากจะไล่ตามสัตว์ ผู้คน และรถยนต์อื่นๆ สิ่งเหล่านี้สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่อันตรายแม้ว่าคุณไม่สามารถหยุดสุนัขได้ แต่คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อฝึกเขาได้โดยการการฝึกอบรมสุนัขโดยสิ่งนี้สามารถช่วยได้ดี

เหตุผลของพฤติกรรมของสุนัขโดยพื้นฐานมันสามารถเกิดขึ้นได้ แต่คุณสมารถหาทางอออกได้โดยการพาสุนัขของคุรเข้ารับการฝึกฝนซึ่งจะช่วยให้สุนัของคุณดีขึ้นได้

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

เคล็ดลับในการย้ายบ้านของแมว สนใจคลิก เคล็ดลับการย้ายบ้านของแมว

Credit ufa168

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *