สวัสดีค่ะผู้อ่านที่น่ารักทุกท่านว่นนี้แอดจะมาบอกเกี่ยวกับสัตว์ชนิดหนึ่งที่ท่านหามาเลี้ยงดูได้ แต่มีราคาแพง และต้องมีใบอนุญาตก่อนถึงจะสามารถเลี้ยง มาโมเสท Marmoset ได้

มาโมเสท Marmoset

มาโมเสท Marmoset มันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่สามารถจะพบว่ามันอาศัยอยู่ที่แอฟริกาใต้ มาโมเสท เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมันถูกจัดให้อยู่ในสัตว์ตระกูล Callithricidae มาโมเสท ยังเป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกอีกด้วย สัตว์เลี้ยงชนิดอื่น

ลักษณะของมาโมเสท มันจะมีคนที่ยาวนิ่มสลวย มาโมเสท นั้นจะมีทั้งสีน้ำตาลและสีเทา จะมีอุ้งเล็บที่เลี้ยวแหลมแต่อุ้งเท้าของมันนั้นยังมีประโยชน์ในการใช้แกะเปลือกไม้ และตัวของมันนับจากหัวถึงเท้ามีความยาวเพียง 18 ถึง 30 เซนติเมตร ห่างของมันจะยาวประมาณ 17 ถึง 40 เซนติเมตร น้ำหนักตัวของมันน้อยมากน้ำหนักของมันจะไม่เกินครึ่งกิโลกรัม เสียงร้องของมันจะขายกับเสียงผิวปาก มาโมเสท มีความคล่องแคลว่องไวและมันจะไม่นอนตื่นสายอีกด้วย

มาโมเสท เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเศรษฐีสามารถหาซื้อได้ตามฟาร์มแต่ราคาจะอยู่ที่ 30,000 บาทอันนี้เป็นพันธุ์ทั่วไปนะ ส่วนพันธุ์อื่น ปิกมี จะมีราคาอยู่ที่ 90,000 ถึง 120,000 บาท และพันธุ์คอทต้อลท้อป จะมีสีสันที่สวยงามกว่า คู่หนึ่งจะอยืที่ราคา 200,000 ถึง 300,000 บาทและในการเลี้ยงต้องมีใบอนุญาต

นิสัยของเจ้ามาโมเสท จะขึ้นอยู่กับลักษณะการเลี้ยงและบริเวณสังคมโดยรอบรอบว่ามาโมเสทหับเจ้าของสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเขาได้รวดเร็วขนาดไหน

Credit GCLUBU4