สัตว์เลี้ยงติด โควิด หลังจากที่ประเทศไทยพบกับปัญหาและต้องเผชิยหน้ากับโควิดมาอย่างยาวนาน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2019 ซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงที่สาหัสเป็นอย่างมาก ต่างประเทศที่พบเชื้อเป็นที่แรกได้แก่จีนที่ต้อวเผชิยหน้ากัับดรคระบาดอย่างไม่ทันตั้งตัว ทำมห้ต้องปิดเมืองที่ประสบกับปัญหา ที่กำบังระบาดเป็นวงกว้าง โดยมีข่าวที่ออกมาว่าพาหะที่นำเชื้อคืค้างคาว 

ซึ่งยังไม่เป็นที่แน่ชัดของการตรวจสอบ โดยในตอนแรกที่ติดชื้อได้จากคนสู่คนก็ยังพอสามารแก้ไขได้ หลังจากที่มีข้อมูลออกมาว่าสัตว์เลี้ยงสามารถติดได้ และมีบางข้อมูลที่ผิดพลาดบอกว่าพาหะนำเชื้อคือสุนัขและแมวทำให้คนในประเทศนั้นได้ดยนสัตว์เลี้ยงของตนเองออกจากบ้านเพื่อปล่อยให้มันตายอย่างทุกทรมาร ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าตกใจเพราะคนที่อาศัยอยู่ที่คอนดดสูงต่างดยนสัตว์เลี้ยงทิ้งลงมาหมดทำให้ในช่วงนั้นสัตว์ตายเต็มถนนแต่องค์กรอนามันของโลกออกมาอธยายแล้วว่าสัตว์เลี้ยงมีเชื้อได้แต่จะไม่สามารถน้ำเชื้อไปแพร่สูคนได้ แต่ก็สามารถแพร่ใส่สัตว์เลี้ยงด้วยกันได้ 

สัตว์เลี้ยงติด โควิด

สัตว์เลี้ยงติด โควิด

หลังจากนั้นเวลาสามปี ไทยก็ไม่เคยพบว่าสัตว์เลี้ยงติดเชื้อโดยผู้คนก็ต่างอยู่ในความสงบหลัจากที่มีคำสั่งให้ปิดประเทศ โดยหลังจากเวลาที่เขากำหนดห้ามออกจากบ้านซึ่งไทยก็ทำตามคำสั่งอย่างเคร่งคัดแต่ในระรอกล่าสุดที่ระบาดเข้ามา ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งได้นำสัตว์เลี้ยงของตนเองนำไปตรวจหาไข้หัดแมว แตาทางดรงพยาบาลสัตว์ก้ได้เช็คและได้ตรวจหาดควิดในน้องแมวไป กลับพบว่าแมวติดเชื้อดควิด ซึ่งอาจจะเป็นตัวแรกๆของไทยที่พบเชื้อ

หลังจากที่ทราบผลคุรหมอก้ให้ยาและนำน้องหลับไปไว้บ้านโดยให้คำปรึกษากับคนเบี้ยงว่าควรปฏิบัติอย่างไรในการดูแลสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นเรื่องที่ร้ายแรงเพราะยายังไม่สามารถเข้าุคงได้เหมือนกับต่างประเทศเรื่องนี่เป็นเรื่องราวที่คนเลี้ยงสัตว์ต้องระวังเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว ซึ่งเขาแนนำให้ทำความสะอาดบ้านหใม่ทั้งหมดดดยการฆ่าเชื้อและแยกแมวที่บ้านออกจากกันเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งสัตว์เลี้ยงที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดคงจะเป็นสัตวืเลี้ยงที่เลี้ยงในระบบเปิดเพราะแมวเป็นสัตว์ที่ต้องการล้าอนาเขต เขาต้องการที่จะขยายอนาเขตไปเรื้อยๆ เราไม่รู้ว่าตรงไหนคือตรงที่แหล่งเพราะเชื้อเพราะฉะนั้นสายที่เลี้ยงแมวระบบเปิดต้องทำการระวังอย่างมาก

ซึ่งปัญหานี้จะไม่พบกับวัตวืเลี้ยงที่เลี้ยงในระบบปิดเพราะไม่ได้พาออกไปเดินทางที่ไหนทางที่ดี เราควรใส่ใจสัตว์เลี้ยงของเราให้มาเพื่อความปลอดภัยต่อสัตว์ของเราและไม่มห้เป็นที่วิตกกังวลท่านสามารถพาน้องไปตรวจหาเชื้อได้ที่โรงพยาบาลสัตว์ใกล้บ้านท่าน

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

เรื่องร้ายแรง ทำร้ายสุนัข

Credit แทงบอลออนไลน์

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *