สุนัขที่ถูกทิ้ง หลังจากที่ประเทศไทยพบกับปัญหาที่ไม่สามารถหาทาออกได้คือโควิด 19 ซึ่งคนที่ได้รับผลกระทบดดยตรงก้ได้แก่ดรงงานชุมนและชาวบ้านเพราะพวกเขานั้นขาดายได้จากการทำงานหรือขายสนค้นในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเพราะบางพื้นที่มีการประกาศให้ปิดตัวลงชั่วคราวเพื่อทำการตรวจหาเชื่อและฉีดยาเพื่อล้างโควิด นอกจากคนที่ด้รับผลกระทบดดยตรงแล้วยังมีสุนัขที่ได้รับผลกระทบนี้ด้วยอีกเนื่องจากพวกมันเป็นสุนัขจรจัดที่ออกหากินกันเองตามธรรมชาติซึ่งแท้จริงแล้วบางตัวก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคนที่ใจดีที่ได้นำอาหารมาให้เขาได้กินทุกวัน

ปัญหาในประเทสไทยที่สามารถพบเห็นได้ตามทั่วไปคือสุนัขจรจัดที่ไม่มีบ้านอยู่เนื่องจากเจ้าของเก่านำมาปล่อยไม่เลี้ยงและนำมาทิ้งไว้ข้างทางเพื่อให้เขาได้หาทางดิ้นล้นกันเองซึ่งปัจจุบันก็จะมีคนบางคนที่ได้จัดตั้งบ้านของตนเองขึ้นมาเป็นศูนย์ให้ความช่วยเหลือสุนัขที่ได้รับผลหกระทบ แต่ในสถานการณที่ไม่มีงานทำ ทำให้บ้านส่วนใหญ่ที่ได้รับสุนัขจรจัดมาเลี้ยงประสบกะบปัยการขากแคลนอาหารที่เพียงพอต่อสุนัขทั้งหมด ซึ่งส่วยใหญแล้วจำนวนของสุนัขจะเิกนหลักร้อยอย่างแน่นอน

สุนัขที่ถูกทิ้ง ใครเดือดร้อน

สุนัขที่ถูกทิ้ง

คนที่เดือดร้อนก็คือคนที่ได้รับสุนัขพวกนั้นไปดูแลและยังมีการนำสุนัขไปหาหมอหากพวกเขาป่วยหรือเป็นอะไรซึ่งทั้งหมดต้องใช้เงินอย่างแน่นอนและชาวบ้านที่หาชาวกินค้ำกับเศรษฐกิจแบบนี้จะทำอย่างไร จึงได้มีการเกิดไอเดียของคนหนึ่งกลุ่มที่ต้องการจะช่วยเหลือกับคนที่ประสบกับปัญหานี้อยู่ โดยเป็นการของความอนุเคราะห์จากท่านที่ใจดีที่ต้องการจะช่วยเหลือสัตว์ ซึ่งจะให้โอนเงินเข้าบัญชีของพวกเขาและจะมีการแจงยอดอยู่ตลอดเพื่อความโปร่งใสของผู้ที่เดินทางไปช่วงหลือ

สุนัขที่ถูกทิ้ง

หลังจากที่รวบรวมเงินได้จำนวนหนึ่งแล้วก็จะเดินทางไปซืออาหารที่จำเป็นต่อสุนัขจากนั้นก็จะนำอาหารของสุนัขไปบริจาคกับพื้นที่ต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากดควิดซึ่งท่านจะเห็นจากการแชร์ขอความช่วยเหลือหรือจะเป็นหนทางต่างๆ โดยชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบต่างก็ยินดีและดีใจที่มีคนใจบุญนำสิ่งของมาให้ซึ่งมันสามารถต่อายุน้องสุนัขได้จริง ๆ

โดยเราสามารถแก้ไขกับสุนัขจรจัดได้ด้วยการทำหมันและไม่นำสุนัขที่เราเลี้ยงมาปล่อยเนืท่องจากเราไม่เราเข่แล้วไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเราควรดูแลเขาให้เต็มที่เหมือนกับวันแรกที่เราอยากได้และปัยหานี้จะไม่เกิดขึ้นกับประเทสไทยเลยหากทุกคนคิดแบบนี้อยู่เพราะฉะนั้นช่วยกันดูและสุนัขของท่านให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดปัยหาในอนาคต

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สาเหตุ ปัสสาวะเป็นเลือด

Credit แทงบอล

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *