แมวกับแสงแดด หลยคนมีความคิดที่ผิดวาแมวไม่สามารถนำมาตากแดดได้ต้องเก็บตัวน้องไว้แต่ที่ล่มเพราะเดี๋ยวแมวจะเป็นลมแดดหรือเกิดอาการกระหายนำที่รุนแรง แต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่ทราบมาตลอดคือแมวสามารถนำไปตากแดดได้หรือให้เขาเล่นกลางแดดได้ เนื่องจากขนเขาที่หนาทำให้ขนได้เก้บความชื้นไว้ในขนเป็นจำนวนมากเจ้าของบางคนจำนำน้องมาตากแดดเพื่อไร่ความชื่นออกจากขนของน้องการที่น้องนั้นอยู่ในห้องแอร์เป็นเวลานานจำทำให้ความชื้นนั้นเกาะและส่งผลให้แมวที่มีขนหนาๆเกิดการเป็นเชื้อราได้ แต่การตากแแดที่ถุกวิธีควรมีการกระทำตามขั้นตอนอย่างถูกวิธีโดยทานสามารถทำไดเดั้งนี้

แมวกับแสงแดด ส่งผลที่ดีต่อสุขภาพ

แมวกับแสงแดด

1.นำแมวทุกตัวในบ้านใส่กรงใหญ่ที่พวกเขาสามารถขยับตัวได้เดินไปมาได้หลังจากนั้นนำไปวางกลางแดดต้องเป็นแดดช่วงเช้าแดดเกาโมงกำลังเป็นเวลาที่ดีแต่ถ้าหากเป็นเวลาที่มากว่านั้นไม่สำควรเพราะจะทำให้แมวเกิดอาการที่ร้อนเกิน

2. นั่งดุแมวอยู่ตลอดเวลาที่อยู่กลางแดดหากแมวขแงท่านมีอาการลิ้นห้อยเนื่แงจากความร้อนที่มีมากเกินไปไม่ต้องตกใจให้ท่านพยายามหาสิ่งที่หลอกล่อแมวได้เช่นของเล่นไม้แบบยาวๆให้เขาได้ออกกำลังไปในตัวด้วยและอย่าพึ่งให้กินนำในช่วงที่อยู่กลางแดด

3. หลังจากที่ครบเวลาโดยเราจะนำน้องไปตากแดดเป็นเวลา 30 นาทีหลังจากนั้นไม่ควรนำน้องเข้าห้องแอรืทันทีควรนำน้องไปไว้ห้องที่มีอุณหภูมิปกติท่านสามารถเปิดพัดลมได้ดดนสังเกตุอาการแต่ละตัวว่ามีอาการที่แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่เพรราะบางทีแมวบางตัวอาจจะอยู่ในช่วงอ่อนแอร์และกำลังเริ่มที่จะป่วยเราควรจับเขาแยกในทัน

แมวกับแสงแดด

หลังจากที่ท่านนำแมวไปตากแดดเสร็จแล้วสิ่งที่สำคัญและควรทำต่อมาคือการทำควาทมสะอาดก้องนอนของแมวหรือห้องที่พวกเขาเล่นเนื่องจากแมวนั้นต้องใช้ทรายเพื่อเป็นห้องน้ำทำให้ทุกทีที่เขาเข้าห้องน้ำมีฝุ่นติดเท้าออกมาและวิ่งเล่นไปทั่วเพื่อสุขภาพของแมวที่ดี

เพราะเครื่องฟอกอากาศช่วยได้ก็จริงแต่ก้ไม่มากมายขนาดนั้นและอย่าลืมตักอึของน้องแมวออกจากระบะทราบเพื่อให้เขารู้สึกว่าห้องน้ำที่เขาเข้านั้นสะอาดทุกครั้ง หากห้องน้ำสกปรกมัอึหรือชี่ที่มากไปอาจจะทำให้น้องแมวไม่ชอบและไม่ยอมที่จะเข้าห้องน้ำและเรื่องนี้จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของแมวโดยตรงท่านต้องทำเป็นประจำทุกสองวันไม่เช่นนั้นการกลั้นหรือไม่อยากเข้าห้องน้ำจะส่งผลต่อลำไส่และนำไปสู่การติดเชื้อเพราะแะนั้นควรทำเป็นประจำเพื่อรักษาสุขภาพของน้องแมว

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

แมวอ้วนมีอันตรายถึงชีวิต ข้อเสียของแมวอ้วน

Credit แทงบอลออนไลน์

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *