แมวเบื่ออาหาร อาการเบื่ออาหารเป็นสัญญาณทางคลินิกของหลายปัญหาสุขภาพแมวที่มีความหลากหลายตั้งแต่ โรคเบาหวาน โรคไต ตับ และตับอ่อนโรคตาแดงโรคหอบหืดและเป็นไข้

การหลีกเลี่ยงอาหาร อาจมีปัญหาหลายอย่างของแมวเช่นสัตว์อาจไม่ชอบอาหารใหม่ที่ใส่ไว้หรืออาจอารมณ์เสียหากสัตว์อื่นย้ายเข้ามาในบ้าน เราเคยเห็นแมวที่สูญเสียความอยากอาหารหลังจากต้องทนทุกข์กับการสูญเสียเพื่อนของมัน โดยไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด อาการเบื่ออาหารอาจมี ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพของแมวที่โตเต็มที่หากยังคงมีอยู่อย่างน้อย 24 ชั่วโมง สำหรับลูกแมวที่อายุน้อยกว่า 6 สัปดาห์การหลีกเลี่ยงอาหารเพียง 12 ชั่วโมงอาจเป็นภัยร้ายแรงได้

โดยท่านสามารถสังเกตได้จากอาหารที่ท่านให้ไปว่ามีปริมาณที่ลดลงหรือไม่ และควรสังเกตุพฤติกรรมของสัตว์มีมีการเปลี่ยนแปลงไปในด้านใดเขาอาเจียนเขานอนซึมหรือเขาเล่นปกติ เพราะแมวเป็นสัตว์ที่ไม่ค่อยแสดงออกว่าป่วยแต่อาการเล็ก ๆ ก็สามารถไปสู่อาการป่วยที่แท้จริงได้

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

อาการ แมวเบื่ออาหาร มีสองประเภท

แมวเบื่ออาหาร

อาการเบื่ออาหารที่แท้จริงและ โรคอะนอเร็กเซียเทียม ทั้งสองอย่างส่งผลให้ปริมาณอาหารลดลง แต่แมวที่มีอาการเบื่ออาหารหลอกอยากกินเพราะหิว แต่ไม่สามารถกินได้เนื่องจากความยากลำบากในการหยิบเคี้ยวหรือกลืนอาหารหรือสาเหตุอื่น ๆ  ไม่ว่าแมวกำลังเผชิญกับอาการเบื่ออาหารจริงหรือหลอกความอยากอาหารที่ลดลงและการบริโภคอาหารที่ลดลงเป็นสัญญาณภายนอกที่ควรได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจัง สัญญาณเหล่านี้อาจบ่งบอกถึงสภาวะที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต ความอยากอาหารที่ไม่ดีหรือการปฏิเสธที่จะกินมีความสัมพันธ์อย่างมากกับความเจ็บป่วยและเป็นสาเหตุทั่วไปที่ทำให้เจ้าของแมวต้องไปหาสัตวแพทย์โดยทันที

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมเช่นการเปลี่ยนอาหารการเปลี่ยนตำแหน่งของอาหารที่มีอยู่การเพิ่มหรือการสูญเสียสัตว์หรือคนในครัวเรือน บางครั้งการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรของเจ้าของอาจมีความสำคัญที่ส่งผลต่อมันโดยตรง

วิธีแก้ปัญหา

แมวเบื่ออาหาร

ควรตรวจร่างกายเต็มรูปแบบเพื่อค้นหาความผิดปกติที่ชัดเจนที่อาจทำให้เบื่ออาหาร ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับความผิดปกติของช่องปากหรือทางเดินอาหาร แต่ระบบอวัยวะใด ๆ อาจเป็นสาเหตุของอาการเบื่ออาหารได้ โรคผลัดขนอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้โรคตาอาจทำให้เกิดอาการปวดเป็นต้น

เราควรดูแลสัตว์เลี้ยงเราอย่างใกล้ชิดเพราะเมื่อไรก็ตามที่เราละเลยหน้าที่ ความผิดปกติเล็กน้อยของแมวอาจนำไปสู่การเสียน้องแมวไปตลอดชีวิตทางที่ดีที่สุดควรใส่ใจแมวของท่านให้ท่านมากยิ่งขึ้น

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

สนใจเรื่องแมวจรดูอย่างไรคลิก แมวจร

Credit เซ็กซี่บาคาร่า

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *