แมวบ้านที่มีขนาดตัวที่ใหญ่ แมวเมนคูน ซึ่งชื่อของมันนั้นยังตั้งตามแหล่งที่แมวสายพันธุ์นี้กำเนิดโดยการกุกกิ๊กเข้าระว่าง แมว กับตัวคูน

แมวเมนคูน เป็นแมวในแถบรัฐ Maine ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นแมวที่มีการพัฒนาข้ามสายพันธุ์โดยได้นำยีนส์เด่ดระหว่าง แมวบ้านกับแมวป่ามาผสมสายพันธุ์กัน

แมวเมนคูน

โดยมีการเล่าต่อ ๆ กันมาว่า สมเด็จพระราชินีของฝรั่งเศสในปี 1793 ได้ทำการหลบหนีจากคดีอะไรไม่ทราบเป็นที่แน่ชัดและพระองค์ได้ทรงนำของที่มีค่าติดตัวไปรวมถึงแมวที่เป็น สัตว์เลี้ยง ประจำพระองค์เมื่อพระองค์เดินทางถึงฝั่งแมวของพระราชินีนั้นได้ไปผสมพันธุ์เข้ากับตัวแรคคูณ ซึ่งเป็นแค่เพียงการสันนิษฐานเท่านั้น

อีกหนึ่งกาสันนิษฐาน โดยชื่อของแมวนั้นเกิดจากชาวบ้านในแถบที่แมวกำเนิดเชื่อกันว่าหางของแมวที่ลักษณะคล้ายแรคคูณเป็นเพราะเกิดจากสัตว์สองชนิดนี้อาจจะมีการกุกกิ๊กกันเลยทำให้หางของแมวนั้นมีลักษณะที่คล้ายกับแมวของตังแรคคูณ

ลักษณะแมวเมนคูน

ลักษณะที่สังเกตได้ชัด คือเรื่องขนาดตัวที่มีน้ำหนักถึง 12 กิโลกรัม ซึ่งมีขนาดที่ดูแข็งแรงสวยสง่างาม ขนของแมวพันธุ์นี้นั้นมีลักษณะทียาวตั้งแต่ตัวจรดพื้น และมีความมันเป็นอย่างมาก จึงทำให้ตัวไม่ซับน้ำนั้นจึงเป็นเรื่องยากในการอาบน้ำ  หางมีขนาดความยาวที่ยาวมากกว่า 1 เมตร ถ้าเมื่อไรที่โตเต็มที่อาจจะมีความยาวมากกว่านั้น ปลายหูชี้ตั้งและแหลมมาก และจะพบว่ามีขนบริเวณใบหูเหมือนกับแมวป่า

แมวเมนคูน

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

การดูแล แมวเมนคูน

การให้อาหารควรให้พอประมาเพราะแมวชนิดนี้เป็นที่อ้วนง่าย จึงควบคุมการกินของมัน ควรพาไปเดินข้างนอกเพื่อให้ปรับสภาพเข้ากับแวดล้อมภายรอบตัวและยังสามารถช่วยให้มันได้ออกกำลังกายอีกด้วย การดูและและรักษาขนของมันจำเป็นต้องทำทุกวันเพราะเป็นแมวที่มีขนยาวมากจึงจำเป็นต้องหวีทุกวันเพื่อไม่ให้ขนพันกัน

แมวเมนคูนสามารถเลี้ยงรวมกับสุนัขได้เพราะพวกมันสามารถเป็นเพื่อนกันได้ง่ายถึงจะมีกัดกันนิดหน่อยแต่ไม่ถึงขนาดเลือดออก เพียงแค่ต้องเการเล่นกันเท่านั้น  ถ้าอยากให้ สัตว์เลี้ยง สองชนิดนี้อยู่ด้วยกันอย่างดี ผู้เลี้ยงควรน้ำสัตว์สองตัวนี้ไปทำกิจกรรมรวมกันบ่อย ๆ เพื่อให้ทั้งสองตัวเกิดความคุ้นชินและปรับสภาพเพื่อที่จะอยู่รวมกันได้โดยง่าย ไม่ควรรักตัวใดมากว่า ควรให้ความสำคัญเท่ากัน ให้กินอาหารร่วมกัน และอาจจะทำให้พวกขรักกันได้

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Credit เสือมังกร 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *