หมวดหมู่: สุนัข

สุนัข เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ได้มีการพัฒนามาจากสัตว์ที่กินเนื้อ ล่าเหยื่อ การจำแนกของสายพันธ์นั้นมีการจำแนกตามลักษณะต่าง ๆ

สุนัข เป็นสัตว์ที่มีต้นกำเนิดมาจากสุนัขป่า มนุษย์ฝั่งขั้วโลกเหนือได้นำมาเลี้ยงเมื่อประมาณ 12,000 กว่าปีที่แล้ว ซึ่งมีความเชื่อว่า สุนัขตัวแรก อาจจะเกิดขึ้นเมื่อ 31,000 ปีก่อน เนื่องจากการอพยพข้ามถิ่นทำให้สุนัขนั้นมีหลายสายพันธุ์

สุนัขคือสัตว์ที่มีการออกลูกมาเป็นตัว ลำตัวของสุนัขจะมีขนปกคลุมทั่วลำตัว ฟันของมันจะมีเขี้ยวที่แหลมคม เนื่องจากมีการพัฒนามาจากสัตว์ล่าเนื้อนั้นจึงส่งผลให้ เขี้ยวของมันมีลักษณะที่แหลมคม มีเล็บที่แหลมเพื่อใช้ในการฉีกอาหาร อีกทั้งมีประสาทสัมผัสการมองเห็นที่รวดเร็ว การดมกลิ่นที่เป็นเลิศ

ความเชื่อของคนในอดีตนั้น มีความเชื่อว่าสุนัขนั้น เป็นสัตว์ที่มีความซื่อสัตว์เป็นอย่างมาก แถมยังนำความเจริญมาให้กับผู้ที่เลี้ยงมันอีกด้วย ในอดีตยังเคยมีคนนำหัวกะโหลกของสุนัขมาเพื่อบูชา เนื่องจากมีความคิดว่ามันสามารถส่งดวงวิญญาณของผู้ที่ตายจากหัวกะโหลกของสุนัขได้

ในปัจจุบันได้มีการจัดตั้งสมาคมเพื่อที่จะส่งเสริมและตั้งใจที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เลี้ยงสุนัขในประเทศไทยได้ อำนวยความสะดวกให้กับผู้เลี้ยงสุนัขเหมือนเช่นกับต่างประเทศ ทางสมาคมยังได้จดทะเบียนจัดตั้งมาคมขึ้น เมื่อปี1995เพื่อที่จะได้วางรากฐานในการเลี้ยงสุนัขในประเทศไทยแห่งแรกเพื่อให้คนไทยได้คำนึกถึงสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัข