หมวดหมู่: แมว

แมว คือสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งมีต้นตระกูลมาจากสัตว์ เสือไซบีเรีย ซึ่งขนาดตัวของแมวนั้นมีขนาดตัวที่แตกต่างจากต้นตระกูลเป็นอย่างมาก

แมว เข้ามาเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตเมื่อประมาณ 9,500 ปีที่แล้ว ซึ่งมีหลักฐานที่สามารถระบุได้ว่าแมวมีมาตั้งแต่อดีตกาลบ ซึ่งประวัติศาสตร์ที่กล่าวถึงแมวคือการทำมัมมี่แมวที่ถูกค้นพบในสมัยอียิปต์โบราณ หรือปัจจุบันได้ตั้งอยู่ที่ในพิพิธภัณฑ์อังกฤษในลอนดอน ซึ่งนอกจากมัมมี่แมวที่ถูกค้นพบแล้วยังมีการค้นพบสมบัติที่นำออกมาจากพีระมิดโบราณแห่งอียิปต์ซึ่งได้มีการเปิดให้ชมได้ที่ภัณฑ์ ซึ่งรวมถึงมัมมี่แมวหลายตัว หลังที่นำเอาผ้าพันมัมมี่แมวออกก็พบว่า แมวในสมัยนั้นทุกตัวมีลักษณะใกล้เคียงกันและยังมีลักษณะคล้ายกับแมวในปัจจุบันอีกด้วย

แมวแต่ละตัวหรือแมวต่างสายพันธ์จะมีลักษณะที่แตกต่างกันโดยบางสายพันธุ์อาจจะมีขนสั้นหรือยาว บางสายพันธุ์ขนยาวซึ่งแน่นอว่าสัตว์พวกนี้มีนิสัยที่แตกต่างกันแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นการนอน การอยู่อาศัย แมวบาชนิดชอบที่จะอยู่ใกล้ ๆ กับคนเลี้ยง แต่บางตัวก็แตกต่างจากนั้นโดยสินเชิงหรือแมวที่ชองอยู่ตัวเดียวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วขึ้นอยู่กับผู้ที่เลี้ยงเป็นหลักว่ามีความใสใจในตัวน้องแมวมากน้อยขนาดไหน และยังมีสิ่งแวดล้อมภายในที่อยู่อาศัยเป็นหลักว่า มีความน่าอยู่มีอากาศถ่ายเทเมื่อแมวอยู่แล้วแมวจะไม่เครียดหรือป่าว ซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่คนเลี้ยงต้องใส่ใจเป็นอย่างมากเพื่อที่จะให้น้องแมวอยู่กับเรานานที่สุด