Iberian Lynx เป็นแมวที่คุกค้นพบในคาบสมุทรไอบีเรีย ปัจจุบันสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธ์ุและมันยังเป็นแมวที่มีหน้าตาหน้ากลัวคล้ายกับเสือ สาเหตุที่แมวชนิดนี้ใกล้สูญพันธ์เกิดจากการรุกล้ำและการล่าที่มากเกินไปจนมันไม่สามารถปรับตัวเองด้และการที่มันดดนล่ามันจะกรัจายตัวเองไแอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม และหลังจากนั้นได้ไมานานก็ได้มีดรคร้ายท่เกิดขึ้นขึ้นจากต้นเหคุคือกระต่ายมันไปแพร่เชื้อโรคนี้ให้ยังสัตวืชนิดอื่นและสัตว์ที่ได้รับผลกระทบก็คือแมวตัวนี้นั้นเอง

หลังจากการสำรวจที่พบว่าแมวป่าตัวนี้กำลังจะสูญพันธุ์เขาจึงหาทางที่จะทำให้มันยังมีชีวิตอย฿่ต่อดดยการย้ายพื้นที่ที่มันอาศัยจากการสำรวจที่ค้นพบว่าแมวเหลือเพียงแค่ 94 ตัวแต่หลังจากที่ทำการช่วยเหลือแมวทั้งหมดและย้ายวกมันไปยังพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ก็ทำให้พวกมันสา่มารถขยายพันธุ์ได้อีกครั้งในครั้งล่าสุดที่มีการสำรวจในปี 2564 พบว่ามันนั้นมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นเป็น 1000 กว่าตัวแล้ว

ลักษณะของ Iberian Lynx

Iberian Lynx

แมวป่าชนิดนี้มีสำน้ำตาลอมเหลือโดยเป็นสีที่สดใสในบางตัวจะมีสีที่แตกต่างกันออกไปทำให้การสักเกตุแมวป่าตัวนี้ต่างกันที่สิ่งหนึ่งที่สามารถระบุว่าเป็นแมวป่าพันธุ์นี้คือหูของมันที่มีลักษณะที่โดดเด่นเป็นพิเศษคือหูเป็นกระจุกมีขนเป็นพวกๆ ส่วนหัวของมันมีลักษณะที่เล็กทั้งตัวผู้และตัวเมีย ในส่วยของลำตัวตัวของแมวนั้นมีลำตัวที่ยาวแต่หางสั้นซึ่งแมวตัวผู้และตัวเมียมีความแตกต่างกันตรงที่ตัวมีจะมีขยาดที่เล้กกว่าตัวผู้ ตัวผู้สามารถหนักได้มากถึง 15 กิโลกกัมในขณะที่ตัวเมียหนักสูงสุดได้เพียง 10 กิโลกรัม

Iberian Lynx

แมวชนิดนี้จะออกล่าเหยื่อก็ต่อเมื่อมันมันใจว่าสามารถออกล่าได้โดยจะเป็นช่วงที่เจ็ดถึงสิบเดือนมันจะออกล่าเหยื่อ ส่วนเหยื่อที่มันจะออกล่าส่วนใหญ่เป็นกระต่าย ที่เราได้แจ้งข้อมูลไปเบื้องตนว่าการสูญพันธุ์ที่เคยจะเกิดขึ้นเกิดจากมันติดเชื้อจากกระต่ายจนทำให้จำนวนประชากรของแมวเกือบครึ่งหายไป โดยแมวชนิดนี้เป็นแมวที่ดุร้ายตั้งแต่เกิด 

พวกเขาค้นพบว่าตอนที่มันเกิดมันจะฆ่าพี่น้องในคอกของตัวเองเพื่อแย่งกินเนื้อเปรียบเสมือนว่าใครสามารถอยู่รอดได้คนนันก้มีชีวิตสิ่งแรกที่พวกมันจะกินคือเนื้อไม่ใช่นมของแม่หลังจากที่ค้นพบก็ไม่มีใครสามารถอธิบาายเรื่องนี้ได้ว่าเกิดขึ้นจากสิ่งใดและไม่มีวิธีที่สามารถหาทางออกได้ ในส่วนเรื่องของการผสมพันธุ์แมวป่าชนิดนี้จะผสมพันธ์ุก็ต่อเมื่อมันอายุครบหาปี โดยจะผสมพันธุ์กันที่พื้นที่ที่ว่างแต่กว่าจะไปถึงขั้นนั้นเป็นขั้นตอนที่อันตรายเพราะการหาคู่ต้องกเิดการแย่งชิงกันและต้องมีการต่อสู้หากมครที่สามารถชนะก้สามารถผสมพันธุ์ได้โดยสัตว์ป่าตัวนี้มีอายุยืนได้มากถึง 15 ปี ซึ่งสอดคล้องกับแมวชนิดอื่นๆในโลก

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

วิธีตามแมวหายออกจากบ้านคลิก แมวหาย

Credit แทงบอลออนไลน์

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *