Serval เป็นแมวป่าขนาดเล้กที่จะพบแมวป่านี้ได้ตามพื้นที่ทะเลทราย สัตวืตัวนี้เป็นสัตว์โด่ดเดี่ยวที่ชื่นชอบการล่าเป็นชีวิตจิตใจมันจะล่าสัตว์เล็กเป็นอาหารและยังจะใช้ความรุ้สึกในการเอาชีวิตรอดจากทุกเหตุการณ์มันได้รับการขนานนามว่าเป็นสัตว์ที่รวดเร็วมากที่สุดในตระกูลของแมว แมวชนิดนี้จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าร้อนและจะพบมันได้ตามที่ริดังกล่าวแต่ด้วยอาการและความเปลี่ยนแปลงของโลกจึงทำให้มันนั้นใกล้ศูญพันธ์

แมวชนิดนี้จะออกล่าเหยื่อในเวลากลางคือและกลางวันมันมีหูที่สามารถฟังัสตว์ที่มันต้องการจะล่าหลังจากที่พบเป้าหมายที่มันต้องการจะล่ามันก็จะกระฌจนใส่หลังจากนั้นจะปล่อยให้เล็บของมันทำงาน ในส่วนของการผสมพันธุ์มันจะผสมสองครั้งในหนึ่งปีและจะออกล่าเหยื่ออีก ชีวิตของแมวป่าตัวนี้อยู่ด้วยการล่าเพราะมันเป็นสัตว์นักล่าที่จะต้องออกไปหากิน หลายครั้งที่มีการถ่ายภาพแมวชนิดนี้จะอาศัยหรืออกหากินตัวเดียวเพราะแมวชื่นชอบความโด่ดเดี่ยว

ลัษณะ Serval

Serval

แมวตัวนี้มัลักษณะที่มีรูปร่างเพรียวบางหัวเล็กตัวผ฿้จะมีน้ำหนัมากถึงสิบแปดกิโลกรัมส่วนตัวเมียก็เหมือนกับแมวทั้วไปตัวเมียจะมีขนาดตัวที่เล็กกว่าตัวผู้แต่สีของมันทั้งสองเพศนั้นคล้ายกับเสือแต่ลักษณะเด่นของแมวชนิดนี้คือหัวที่เล็กแต่มีหูที่ใหญ่และขนที่มีลายเป็นจุดสีดำหางที่ยาวและแมวชนิดนี้ยังเป็นแมวที่มีขายาวที่สุดในโลกด้วยเหตตุนี้คงเป็นสาเหตุที่มันเป็นแมวที่วิ่งได้เร็วที่สุด

เราจะสามารถพบมันได้ในพ้นที่แอฟฟริกามันชื่นชอบการอยู่ในพื้นที่แล้งและจะหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีผนตกบ่อยครั้งมันอยู่หลบซ่อนตัวอยู่ในทุ่งหญ้าหรือก่อไผ่ที่สามารถพรางตัวมันได้ และยิ่งที่เป็นพื้นที่ที่มีดงใกล้แหล่งน้ำสามารถพบสัตว์ชนิดนี้ได้ ถึงแม้มันไม่ชอบพื้นที่ที่มีฝนแต่มันก็ต้องอาศัยน้ำในการประทังชีวิต ถึงแม้จะเป็นสัตว์ที่ต้องออกล่าอยู่ตลอดมันก้ต้องมีเวลาพักผ่อนเหมือนกับสัตวืชนิดอื่นซึ่งมันจะหลับนอนเพียงเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนมันจะหาที่ซ่อนจากศัตรูได้อย่างดี

Serval

แมวสายพันธุ์นี้จะทำการวางอนาเขตด้วยการฉี่ให้เป็นสัญญาลักษณ์ที่จะขยายอนาเขต หลังจากที่มันได้ที่ที่จะต้องผสมพันธุ์ตัวเมียก็จะท้องซึ่งลุกในแต่ละคอกจะมีประมาณห้าตัวหลังจากที่อายุได้ห้าเดือนมันจะออกล่าเหยื่อเองแต่ก็ยังอาศัยอยู่กับแม่และตัวอื่น ๆแต่หลังจากทมี่อายุได้หนึ่งปีมันจะแยกตัวออกจากครอบครัวและเดินทางออกล่าตัวเดียวเพราะแมวเป็นสัตว์ที่ล่าและไม่สามารถอยู่รวมกันได้เนื่องจากต้องมีการแย่งชิงการเป็นหัวหน้าจ่าฝูงเกิดขึ้น และสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ที่ชื่นชอบการอยู่ตัวเดียวจึงไม่ต้องการที่จะอยู่กับครอบคนครัว

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

แมว Iberian Lynx

Credit แทงบอล

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *